SPK (SenPerforta Komunikado)

Majo 13th, 2017

Prelegeto pri SenPerforta komunikado :

Mi prelegetis pri SenPerforta komunikado kadre de SAT-Amikara babilrondo.
La slipoj estas verkataj kaj vi bonvenas komenti aŭ korekti.

Estas tre malfacile prezenti la koncepton en unu aŭ eĉ du horoj, kaj samtempe interagi kun aŭskultantoj.
Ĉar la temo estas ampleksa kaj tuŝas ĉiujn aspektojn de nia vivo, oni rekte rilatas la SPKon al niaj privataj vivoj, pensmanieroj kaj kredoj kaj ofte konsideras ĝin kiel rekta kaj severa kritiko de ni mem.

Ofte kiam mi parolas pri SPK, mi rimarkis ke oni ĉefe rezistas forlasi kelkajn konceptojn kiu regas niajn sociojn, sendepende de la kadro de la vivo, la lando, kulturo aŭ epoko. Tiuj konceptoj estas: morala juĝado, la dueco de bono kaj malbono kaj rilataj konceptoj de puno kaj rekompenco.

PKL ĉe la franca kongreso de Esperanto.

Aprilo 15th, 2017

25/05 – 28/05 2017, Mandres-les-Roses, France.

(fr) Congrès d’Esperanto ,
Chers amis et amies sourds, malentendants et entendants, vous êtes les bienvenus pour apprendre le PKL (Esperanto Parlé complété).

(eo) Congreso de Esperanto,
Karaj geamikoj, surduloj, malbonaŭdantoj kaj aŭdantoj, estu bonvena lerni PKL (Esperanta Parola Kompletigita Lingvo).

(en) Esperanto French Congress
Dear friends, deaf, hard of hearing and hearing people, you’re welcome to learn PKL (Esperanto cued speech).

المؤتمر الفرنسي للاسبرانتو. أصدقائي الأعزّاء، فاقدي السّمع، ثقيلي السّمع و قادري السّمع، ادعوكم الى تعلّم نظام لغة الاسبرانتو المرئيّ

(ru) Французский Эсперанто конгресс,
Дорогие друзья, глухие, слабослышащие и слышащие, добро пожаловать учить ПКЛ (Эсперанто жестовый язык).

———————————–

http://hpnouri.free.fr/pkl
http://kongreso2017.esperanto-france.org/pokolo
PKL facebook

Screenshot - 130417 - 12:44:44

programme-mandres

Esperanta PKL (Esperanto version of US Cued Speech / French LfPC)

Januaro 26th, 2017

(eo) Por la unua fojo mi kaj William kunprezentis Esperantan PKL (Parola Kompletigita Lingvo).
Vi sube trovos la slipojn de la prelego.

Kritikoj viaj bonvenas.

(en) For the first time, me and William, as members of the team who worked on the project, presented the Esperanto version of US Cued Speech (or French LPC). Your critics and observations are more than welcome.

La retejo de ePKL estas konstruata:
hpnouri.free.fr/pkl/


prelego1

Desegnaĵoj

Julio 13th, 2016

Publike eldoni miajn desegnaĵojn celas kuraĝiĝi plipraktiki kaj plibonigi mian nivelon.
Mi eldonos ĉiojn miajn faritaĵojn, eĉ taksotaj “malbonaj” por montri ke oni kapablas progresi praktikante ne per io epifanio aŭ denaska talanto.

La albumo estas konstante ĝisdatigita.

Desegnaĵoj
« 1 of 4 »

 

 

Gradigita ripetado

Decembro 7th, 2014

En ĉi tiu prelegeto mi surtrekas la gravecon de la gradigita ripetado dum lernado. Mi tre rapide ilustras la cerban meĥanismon de la procezo en la neŭrona nivelo.
Mi daŭre laboras por plibonigi ĝin, do ne hezitu lasi komenton se vi deziras kontribui.

 

А.С. Пушкин: У лукоморья дуб зелёный из поэмы “Руслан и Людмила”

Julio 23rd, 2014

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух… там Русью пахнет!
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.

Software Defined Networking

Julio 23rd, 2014

Don’t miss the amazing coursera course, SDN (Software Defined Networking). As follow a mindmap of the course content, a complete coverage of all aspects of the domain:

La infana raso de William Auld.

Junio 21st, 2014

Saĝaj paroloj de William Auld:

Ho kara mia,
 jen povra testamento
 jen mia kredo
 espero kaj tormento:
 mi kredas pri la
 bonvolo de l' homaro,
 ke iam pasos
 kruelo kaj amaro,
 ke iam venos
 la regno de l' racio;
 sed multaj larmoj
 necesos antaŭ tio.

Maya Angelou, mirinda ina.

Junio 21st, 2014

Ne maltrafu tiun belegan poemon de D-ro Maya Angelou

Phenomenal Woman

 

Pretty women wonder where my secret lies.
I’m not cute or built to suit a fashion model’s size
But when I start to tell them,
They think I’m telling lies.
I say,
It’s in the reach of my arms,
The span of my hips,
The stride of my step,
The curl of my lips.
I’m a woman
Phenomenally.

Phenomenal woman,
That’s me.

I walk into a room
Just as cool as you please,
And to a man,
The fellows stand or
Fall down on their knees.
Then they swarm around me,
A hive of honey bees.
I say,
It’s the fire in my eyes,
And the flash of my teeth,
The swing in my waist,
And the joy in my feet.
I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.

Men themselves have wondered
What they see in me.
They try so much
But they can’t touch
My inner mystery.
When I try to show them,
They say they still can’t see.
I say,
It’s in the arch of my back,
The sun of my smile,
The ride of my breasts,
The grace of my style.
I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.

Now you understand
Just why my head’s not bowed.
I don’t shout or jump about
Or have to talk real loud.
When you see me passing,
It ought to make you proud.
I say,
It’s in the click of my heels,
The bend of my hair,
the palm of my hand,
The need for my care.
’Cause I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.

Pri la metodoj de Vik en “Kredu min, sinjorino!”

Februaro 20th, 2014
kovrilo de "Kredu min, sinjorino!"

kovrilo de “Kredu min, sinjorino!”

Cezaro Rossetti, montris tre grandan lerton vendi varojn al homoj ofte per ne tre ortodoksaj metodoj. Miaopinie, li uzis pionirajn metodojn de la nuntempaj reklamoj.

Kiam Cezaro renkontiĝas kun siaj amikoj, samprofesiuloj, ili serĉe sin nomas « kroĉkaptistoj » kaj « embuskuloj ». Dum la romano oni malkovras ke tiu havas ion da vero.
En la komenco, kiam Cezaro laboris kiel kolportisto, li spertis la malfacilaĵon vendi de domo al domo do li lernis kaŝi la varvalizon flanke de la pordo antaŭe, por ke ĝi ne estu videbla kaj oni ne tuj komprenu ke li estas varvendisto. Li ankaŭ rakontis ke sincere klarigi pri la varo al klientoj (butikistoj), ne efikas, tiam li decidis ŝanĝi sian vendmanieron kaj li komencis mensogi pri la jam vendita kvanto kaj troigi senbremse.
En foiroj Vik organizis eksponado de sia ĉefa varo, kuirilo kaj li devis kuiri manĝaĵon por montri la efikon de la ilo. Ofte mankas tempo plenkuiri la manĝaĵon, « per ĉiuj ruzoj » oni ne gustumigis la nekuiritajn manĝaĵojn. Ekzemple kvazaŭ miskomprene donas iun alian por gustumi kaj sensekve puŝas aliajn manĝaĵojn al la enketanto, tiel ke li hontas insisti.
Cezaro ne hezitis uzi artifikojn por sukcesi kaj atingi sian celon : « vendi la varon ». Ekzemple, kiam la konkuranto komencas vendi similajn kuirilojn, sed sen krampoj, por ĉesi la konkurantan vendadon, Vik faris anoncon en la urbgazeto por informi klientojn ke lia firmo erare vendis senkrampajn kuirilojn, kaj incitis reporti la malnovajn arkaikajn kuirilojn.
La afero de Liza kiam ŝi estis forpelita de sia laboro ĉar la butikestro malkovris ŝian trukon malantaŭ la sukcesa vendado de citronspililo. Dum la ekponado de la mirinda citronspililo, Liza ŝajnigi al klientoj ke ŝi sukcese eligi grandan kvanton de suko el nur unu citrono, sed malantaŭ la kurteno, ŝi uzis citronojn antaŭtratruitajn kaj trempitajn en kaŝita citerno da akvo. Laŭ Liza la « stulta » kaj « viraĉa » butikisto ne komprenas ke ŝi faris tiel por faciligi la laboron.
Finfine, la plej ellaborita kaj ampleksa truko, inda de profesia magiisto, estas la aŭguristino «madame Zila », la anagramo de Liza, kiu divenas la pensojn. Cezaro tre fieras pri tiu truko kaj eĉ ne konfidis la tutajn detalojn rilatajn al la sistemo de komunikado inter li kaj Liza bazita sur kodvortoj.
Por Vik, tiuj trukoj estas nur detaloj, parto de la lertkapablo de bona vendisto. Kompreneble, la ĉefa celo ne estas trompi homojn, li estas konvinkita ke la varoj utilas al klientoj… Kritikebla vidpunkto.